Lidé mě "bavili" a zajímali vždy, jen jsem se postupně nořila hlouběji a hlouběji. Při mateřské dovolené jsem začala vést první kurzy jogy a gravidjogy. Absolvovala jsem 5-letý terapeutický výcvik u Horsta Tiesslera (přímý žák Osha) a Martiny Janků. Seznámila jsem se s prací s esencemi, dynamickými meditacemi, terapií vnitřního dítěte, systemickými konstelacemi, enneagramem (typologie osobnosti), prací s traumatem. Jsem absolventkou bylinkové školy Lenky Martanové a roční Školy čichu Petry Hlavaté, zaměřené na práci s přírodními vůněmi a esencemi.

V letech 2012-2017 jsem účastnila intenzivního mezinárodního cyklu seminářů Womb/Hara Awakening - Probuzení lůna/hara (pod vedením Dr. Azry a Seren Bertrandových - USA), účastnila se retreatu pro učitele ve Francii. Tyto semináře byly zaměřené na práci s naší základní životní silou, sexualitu, prenatální psychologii, bioenergetiku a práci s dotekem. Absolovovala jsem Fertility Massage Therapy Training u Clare Spink (Anglie), díky čemuž mohu tuto masáž provozovat i zde v ČR.

V současnosti působím také jako lektorka jógy, učitelka angličtiny, občas pořádám semináře, zaměřené na ženské zdraví a plodnost, a překládám knihy s danou tématikou.

Se svým mužem provozujeme farmu Meloun.  

Žiji zde již téměř čtyři desítky let, společně se svým manželem, synem a dcerou. Jednou za 14 dní se naše rodina ještě rozrůstá o manželova syna z prvního manželství. Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou - Mezinárodní vztahy. Studovala jsem v Německu a Švédsku a byly to dobré školy života. Při škole jsem nastoupila do IT firmy jako asistentka. Zde jsem potkala svého drahého (tehdy budoucího) muže. Poté jsem pracovala jako ředitelka pro vzdělávání a "lovkyně lebek" (headhunter) v oblasti lidských zdrojů.